Her firmanın kaliteli bir logosu olmalıdır...

Görsel tasarım iletişiminin en etkili yollarından biridir. Bu nedenle logo firmaların akılda kalmasının en önemli yöntemi ve firmaların hizmet veya etkinliklerinin isminin bilinirliğini arttırmak için kullandıkları özgün simgedir. 

Logo tasarımları hatırlanması zor olmayan, sade kolay anlaşılan ve mümkün olduğu kadar az renkten oluşmalıdır. Her çeşit baskılı evrakta, bunlar dışında dijital ortamlarda aynı şekilde birbirinden farkı olmadan kullanılabilecek yapıda olmalıdır. Tamamen özgün bir çalışma olmalı, başka firmaları ya da ürünleri çağrıştırmamalıdır.Logo tasarımları ilgili kurumun ya da ürünün aynası gibidir, fontun çeşitinden kullanılan renklere kadar çok iyi bir çalışma gerektirir. Öncelikle logoyu tasarlayan kişinin firmayı tanıması esastır. Kurumu yansıtan hassas noktaları bilmesi gerekir. 

İyi bir logo, yüzlerce sayfalık bir kitabı tek bir cümlede anlatmak gibidir. Her türlü ölçüde okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Logo kurumsal kimlik çalışmasının en temel taşıdır. Logonun tasarımı asla tasarımcıyı değil, ilgili ürünü veya firmayı temsil etmelidir. Tasarım firmanın önüne geçmemelidir. Estetik olmalıdır. Logo sonuçta bir görüntüdür. Bir resimdir. Zaman içerisinde göz alışır ve okunmadan görsel değeri ile algılanır. Bu sebeple logonun izleniyor olma özelliği estetik olma şartını çok ön plana çıkarır. 

Her yerde kullanabileceğiniz bir görsel kimlik öğesi olan logonuzu tasarlarken aşağıdaki şu maddelere özen gösteriyoruz.

  • Benzersiz olmalıdır.
  • Örneğin Puma markasının o kadar çok taklidi yapıldı ki Tuna, Kuma, Puna, Suna vb. markaların hiçbirini sizler duymamış iken Puma markası hala sapasağlam yerindedir.
  • Maksimum bilgiyi en kısa sürede sürede vermelidir.
  • Tüm kitleler tarafından kolayca algılanabilmelidir.
  • Logonuz firmanızın hizmet ve ürünleriyle, renk ve biçim gibi özellikleriyle ilişkili olmalıdır.
  • Firmanızın “ruhunu” yansıtmalı,somutlaştırmalıdır.
  • Uygulamada tüm yüzey ve boyutlarda sorunsuz olmalıdır.
  • Farklı yüzey ve medyalarda uygulanırken ekstra masraf çıkarmamalıdır.