Kurumsal Kimlik

Kurumunuzun kimliğini profesyonel ellere bırakın...

Bir şirketin veya kurumun gerek şirket içi gereksede şirket dışı ticari politikasının duruşunu, davranışlarını ve vizyonunu temsil eden görsellerin tümüne verilen kimliktir. 

Bir çok şirket kalite anlayışını ve kurumsal yapısını var olan müşterilerine ve müşteri potansiyeline kurumsal strateji ile gösterme çabası içerisine girmiştir. Kurumsal kimlik şirketlerin vizyonunu belirttiği gibi müşteri portföyünde bulunan güveni en üst sınırlara taşımaktadır. Ticari ilişkilerde güvenin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüz zaman kurumsal kimliğin önemini anlamış oluruz. Kurumsal kimliği kendi içerisinde iki ayrı bölüme ayırabiliriz. 

Şirket içi kurumsal kimlik yapısı ilk bölüm içerisindedir. Maddeler halinde sıralamak gerekirse; 

Logo tasarımı 
Logo kullanım standartları 
Antetli kağıt tasarımı 
Bloknot kağıt tasarımı 
Haberleşme kanallarında kullanılan zarf tasarımı 
Şirket çalışanlarının tümü için kartvizit tasarımı 
Dosya tasarımı 
Tüm haberleşme formları ( teklif formu, sipariş formu v.s. ) 
Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı 
Kurum içi yönlendirmelerin tasarlanması 
Personel giyim ve personel davranış kuralları 
Her zaman kullanılacak olan kurumsal kimlik kılavuzu

Olarak belli başlı bölümlere ayırabiliriz. Herbir tasarım maddesini düşündüğüm zaman ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış oluruz. 

İkinci bölüm olarak adlandırdığımız şirket dışı kurumsal kimlik çalışmasında ise aşağıdaki maddelenmiş tasarımlar bulunmaktadır. 

Kurumsal web tasarımı projesi 
İnternet ortamında kullanılacak bannerların tasarlanması 
Bina cephesi ve şirket içi tasarlanması 
Şirket araçlarının giydirilmesi 
Gazete, dergi gibi tanıtım meteryallerinin tasarlanması, 
Tanıtım meteryallerinin tasarlanması, ( kataloğ, insert, broşür v.s. ) 

Başarılı bir kurumsal kimlik firmanız açısından son derece önemlidir. Zamana bağlı bir yatırım olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Standartlardan çıkılmadığı süre içerisinde zamanla çok ciddi bir güven oluşacaktır. Aynı zaman diliminde prestij açısından da çok olumlu düşünceler ile anılacağınızı hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Son derece bakımlı bir insanı düşünün, ne kadar güven verir ve ilk izlenimi son derece pozitif olur. Kurumun için de aynı duygular geçerliliğini korur. Özellikle sizi uzaktan tanımaya çalışacak insanlar için web tasarımı projenizde kurumsal kimlik son derece önemlidir. Sizinle iş dünyasında buluşmaya çalışan bir kurum için web projeniz ile birlikte kurumunuza ait bir dökümantasyonun bütünlüğü, kurumunuz için en güzel ön izlemeyi oluşturmuş olacaktır.

Yazılım ve Teknoloji alanında günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için, Tecrübeli kadrodan oluşan, profesyonel bir ekip ile sizin yanınızdayız...